Press "Enter" to skip to content

Работодателската марка в 15+ цитата

Яна Янакиева 0

Споделете в социалните мрежи

В една от първите статии в блога разгледахме основните митове и легенди относно работодателската марка. Но какво всъщност се крие зад тази концепция?

В настоящата статия ще ви представя 15+ подбрани цитата за работодателската марка, които отразяват нейната същност:

recruiter.com:

Работодателската марка е имиджът и репутацията на една компания като работодател.

Employer Brand International:

Имиджът на Вашата организация като „добро място за работа“ в съзнанието на настоящите служители и ключовите стейкхолдъри (активни и пасивни кандидати, клиенти, потребители и др. заинтересовани лица).

Hank Stringer & Rusty Rueff:

Ако репутацията на продуктите и услугите на една компания са нейното лице, то работодателската марка е душата и сърцето на тази компания.

Rob Silzer and Ben E. Dowell:

Синтезиране на ценностното предложение (Employment Value Proposition) в запомнящ се работодателски бранд, който ясно заявява, какво прави тази компанията добро място за работа.

Libby Sartain:

Служителите правят или провалят работодателския бранд, в следствие на това, и резултатите на компанията.

Anne M. Bogardus:

Ефективния работодателски бранд, който точно отразява организационната култура, носи ползи за компанията независимо от икономическия климат. По време на икономически растеж, когато има недостиг на високо квалифицирани специалисти, брандът спомага те да бъдат привлечени, както и задържани в организацията. По време на икономически спад работодателската марка се превръща в средство за подобряване на комуникацията и повишаване на морала, ангажираността на служителите.

Работодателска марка не се създава за един ден. Това е стратегически процес и инвестиция, която ще има дългосрочна възвращаемост. Брандът трябва да се развива не само при наличие на проблеми в организация или във външната среда.

Edward E. Lawler III & Christopher G. Worley:

Служителите търсят нова работа по същия начин както клиентите търсят даден продукт: зависи дали компанията им предлага това, което желаят.

Ted Coiné and Mark Babbitt:

И кой, ако не вашите служители, би могъл да „продаде“ по-добре възможността за работа във вашата компания.

Много компании отделят големи бюджети за привличане на нови таланти, без първо да са се погрижили за своите най-добри представители на бранда – настоящите служители.

Edward E. Lawler:

Ако вашата работодателска марка е скучна и неатрактивна, такива ще бъдат и вашите служители, и вашите резултати.

Carly Fiorina (HP):

Нашият нов бранд изпраща 360 градусово съобщение. То стартира от нашите служители и обхваща всички, с които и за които работим.

Jerry Yang, Yahoo:

Не знаехме, че това беше бранд. То се превърна в бранд, когато хората от бизнеса ни казаха, че това е бранд.

Независимо какви действия предприемате, какви PR кампании осъществявате и какви послания изпращате, ако вашите служители, партньори и клиенти виждат и казват друго – никой няма да повярва във вашия бранд.

Josh Bersin:

Днес, когато пазара на труда се отличава с прозрачност, работодателската марка и ангажираността на служителите се превръщат в синоними.

Tony Hsieh, Zappos:

С течение на времето, фокусирайки се все повече върху нашата корпоративна култура, ние осъзнахме, че всъщност работодателския бранд и организационната култура са двете страни на една и съща монета.

Libby Sartain:

Tова са смисъла и обещанието, които стоят зад техните ежедневни постижения, придават на тяхната работа по-дълбок отзвук и създават ангажираност сред служителите…Вие им предоставяте този смисъл и това обещание чрез брандинга.

Libby Sartain:

Всеки бранд се променя с течение на времето. Запазете вашето послание свежо и ново. Всяка година HR отдела трябва да планира и оценява промените, за да запази съобщението (на бранда).

WorldatWork:

Синтезирането на всички HR програми и инициативи в специфична, интегрирана съвкупност от символи и ключови съобщения за комуникация. HR брандингът създава последователен „образ“, който организацията представя на своите настоящи и потенциални служители.

Заключение:

Терминът „работодателска марка“ (engl. Emplоyer Brand) отразява, с какво точно хората асоциират една компания като работодател. Може да се определи като набор от характеристики, с които заинтересуваните страни (настоящи и потенциални служители, клиенти, партньори и обществото като цяло) свързват една организация като място за работа.

Доколко разпознаваема е вашата работодателска марка? Какви асоциации предизвиква името на вашата компания като място за работа? Това са въпроси, които всеки един работодател трябва да си зададе.

Как вие бихте дефинирали работодателската марка? Ще се радвам да споделите мнения, въпроси и коментари по темата.

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *