Press "Enter" to skip to content

5 начина за използване на социалните мрежи за привличане и ангажиране на талантите

Яна Янакиева 0

Споделете в социалните мрежи

Според едно от последните проучвания на Employer Branding International, социалните мрежи бързо се превръщат в един от най-използваните канали за комуникация с настоящите и потенциални служители.

76% от компаниите, участвали в изследването, използват социалните мрежи, за да изградят и утвърдят своята работодателска марка.

Социалните мрежи заемат все по-важна роля в корпоративния свят. И докато повечето компании ги използват предимно за маркетингови цели и увеличаване на продажбите, други се възползват от възможностите, които социалните мрежи им предоставят за комуникация със своите настоящи, бивши и потенциални служители.

5 начина за използване на социалните мрежи за ангажиране на настоящите, бивши и потенциални служители:

Привличане на таланти чрез социалните мрежи

Социалните мрежи през последните години се превръщат в платформа, която компаниите използват за привличане на нови служители.

Голяма част от кандидатите днес са пасивни, т.е. не търсят активно нова работа. Следователно, те не преглеждат редовно традиционните онлайн сайтове за обяви. Социалните мрежи са един от каналите, чрез които можете да достигнете до тези кандидати – докато те се забавляват, общуват с приятели или търсят интересна информация.

Едно от най-големите предимства на социалните мрежи е възможността да таргетирате тясно аудиторията (по пол, възраст, местоположение, интереси и т.н.), до която искате да достигне вашето съобщение. А от друга страна, някой социални мрежи (като Linkedin) позволяват директно да се свързвате с кандидати, които отговарят на изискванията за дадената позиция.

Днес компаниите използват изображения, видео, gif-формати, за да информират за свободните позиции и да привлекат вниманието на потенциални кандидати. Социалните мрежи са прекрасна платформа, където може да промотирате своята кампания по набиране на нови служители.

Повишаване на разпознаваемостта на компанията като добър работодател

Социалните мрежи са мощен инструмент за изграждането на имидж на една компания като добро място за работа. Те дават възможност да разкриете повече информация на заинтересованите лица за своя бизнес – в каква сфера се развива фирмата, кои са вашите служители, какво ви отличава от останалите работодатели.

Близо 70% от кандидатите проверят профила на компанията в социалните мрежи преди да кандидатстват по дадена позиция. (CAREERBUILDER Study 2015)

Активното споделяне на новини за развитието на компанията, интересни статии от бранша, истории на служители, снимки на работната среда и екипните преживявания извън офиса ще ангажират вниманието на кандидатите, настоящите служители и партньори и ще разкрият с какво се отличавате като работодател.

Какво ще видят потенциалните ни служители, ако разгледат профила на компанията в социалните мрежи? Нека се постараем да останат очаровани.

ВАЖНО:
В стремежа си да се отличат като добро място за работа и да привлекат вниманието на потенциални кандидати, много компании създават идеализиран образ, който не отговаря на действителността. Обещанията и създадените очаквания, които не могат да бъдат предоставени от работодателя, в дългосрочен план водят до разочарование и неангажираност на служителите, както и високи нива на текучество. Ако една компания не е добро място за работа, социалните мрежи няма да я направят по-желан работодател.

Представяне на корпоративната култура

Всяка една компания има уникална корпоративна култура и ценности. Мисията на Twitter (да дадем възможност на всеки да реализира идеи и споделя информация без бариери)
е пълно отражение на тяхната корпоративната философия, а голяма част от успехът на Zappos се дължи на 10-те принципа, които се следват в компанията.

To give everyone the power to create and share ideas and information instantly, without barriers. (Twitter’s Mission Statement)

Важно е корпоративната култура и ценности да се разбират и изповядват от служителите на всички нива. В противен случай, те губят своя смисъл. Същевременно, вашите потенциални служители биха искали да разберат повече за културата и ценностите в компанията и да преценят – допада ли им средата и ще се впишат ли в нея, подкрепят ли водещите принципи на работа, вярват ли в целите и визията за развитие?

Социалните мрежи са прекрасен канал, чрез който можете да споделите със заинтересованите страни какво ви отличава от останалите работодатели. Компаниите правят това като пресъздават своята мисия и визия чрез публикациите си, представят снимки и видео на работната среда, трудовия процес или различни инициативи.

Ангажиране на настоящите служители

Социалните мрежи са мощен инструмент за привличане на нови таланти в компанията, но не трябва да се изключва и тяхното влияние върху мотивацията и ангажираността на настоящите служители.

Facebook, Google+, Linkedin, Instagram, Youtube са прекрасни канали, чрез които можете да покажете на вашите служители, че ги цените, уважавате и държите на тях. Видео представяне или снимка на хората, работещи в компанията, ще им покаже, че тяхното мнение е важно, че вие се гордеете с вашите служители и искате всеки да знае, че работите с такива специалисти.

От друга страна, публикациите могат да са свързани с тиймбилдинг мероприятия, фирмени партита, социални или еко кампании. Това ще помогне на служителите да се чувстват като част от една общност.

Социалните мрежи позволяват да споделите пред широка аудитория успеха на вашата компания и вашите служители. Ако водите в някоя бизнес класация, спечелили сте награда, конкурс или сте излезли на нов пазар, защо да не направите новината достъпна за повече хора? Това би повлияло положително на вашия имидж като компания пред потенциалните кандидати. От друга страна, подобни новини и събития пробуждат гордост и чувство за „обща победа“ у служителите. И не забравяйте да им благодарите за техния принос към успеха на компанията.

Изграждане на общност

Най-успешните компании обикновено са тези, които са майстори в изграждането на общности – от потребители и от служители. Компаниите, за които всеки мечтае да работи, успяват да ангажират хората с идеите и визията си, създават желание у тях да се присъединят към дадена група и да се чувстват като част от нея.

Така например, служителите в Harley-Davidson не са просто най-добрите инженери, проектанти, механици и работници. Те споделят една религия – тази на свободното мислене, една култура – на бунтарството, една мечта – „американската“ мечта.

Социалните мрежи са прекрасна възможност, която ви позволява да изградите общност и да направите комуникацията между членовете на тази общност по-лесна.
Във Facebook и Linkedin можете да създадете група, където да поканите всички настоящи, бивши или потенциални ваши служители, от всички краища на страната или на света. По този начин те могат да обменят идеи, да обсъждат различни теми, да се почувстват като „част от едно семейство“. Неформалният начин за комуникация в социалните мрежи сплотява хората и им помага да се приобщят по-бързо.

ИЗВОД:

Ролята на социалните мрежи за привличането и задържането на най-добрите специалисти става все по-важна. Но самото съществуване на фирмен профил в LinkedIn, Facebook, Google+ или Youtube няма да ви направят автоматично по-желан работодател. Необходимо е да се инвестират време и енергия, за да се развие техния потенциал на мощен канал за комуникация с хората в компанията и потенциалните кандидати.

Използвате ли социалните мрежи, за да изградите имидж на компанията като добър работодател? Ще се радвам да споделите някой от добрите практики, които сте срещали или реализирали.

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *